Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid en gebruik van de website

  1. Deze website is eigendom van BVBA Communicationwise, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Lindenstraat 2. Het ondernemingsnummer is 0477.999.568.
  2. Elke overeenkomst met Communicationwise is onderworpen aan zijn algemene voorwaarden. Deze bestaan uit zijn algemene verkoopvoorwaarden, de gebruikersvoorwaarden van deze website en het privacybeleid. De webbezoeker kan de volledige inhoud ervan vinden op deze website.
  3. De informatie op de website www.communicationwise.be is van algemene aard, en is bedoeld om informatie te verschaffen over de diensten en activiteiten van Communicationwise. De inhoud van deze website kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder verwittiging of mededeling. Communicationwise levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Dit belet niet dat het kan voorkomen dat deze informatie toch onjuistheden bevat of onvolledig, onnauwkeurig of niet meer actueel is. De webbezoeker kan zich steeds richten tot de beheerder van de website wiens gegevens te vinden zijn in het privacybeleid vermeld op deze website. Communicationwise zal alle redelijke inspanningen doen om hieraan gevolg te geven, zonder enige verplichting daartoe.
  4. Communicationwise kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die een webbezoeker zou ondervinden bij een bezoek aan zijn website, van aanvallen door computervirussen via of op de website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of onmogelijkheid tot toegang tot zijn website, bij onjuistheden of onvolledigheden van informatie op de website of bij gebruik van informatie vermeld op zijn website of voor schade die het gevolg is van het gebruik van een andere website, zoals bijvoorbeeld als gevolg van links of hyperlinks, van verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de webbezoeker.
  5. De website kan links of hyperlinks naar websites van derden bevatten. Dit betekent niet noodzakelijk dat er sprake is van een samenwerking met de houders of eigenaars van die websites. Communicationwise heeft geen zeggenschap over die websites noch over hun inhoud of andere kenmerken ervan. Communicationwise kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan door de webbezoeker.
  6. De webbezoeker heeft ook verantwoordelijkheid bij het gebruik van de website en zal geen gebruik maken van handelingen die de goede werking en veiligheid van deze website kunnen beschadigen. Communicationwise heeft het recht om gegevens verzonden door webbezoekers te controleren en te verwijderen indien deze niet overeenstemmen met de richtlijnen van Communicationwise.
  7. De inhoud van deze website, met inbegrip van de op deze website afgebeelde illustraties, tekeningen, teksten, beelden, enz. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Communicationwise of rechthoudende derden. Het kopiëren, opslaan, verzenden, bewerken, verspreiden van deze website of van een deel ervan om andere redenen dan persoonlijk niet-commercieel gebruik is dan ook verboden.